TIỄN ANH

Thành kính tưởng niệm Chơn Linh anh Như Hòa – Võ Tấn Sáu

——=oOo=——

 

Anh Sáu ơi!
“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm”
Và mệnh danh “Ngủ Phụng Tề Phi”
Đã sinh ra anh người con hiếu nghĩa trọn nghì
Một đóa Sen Trắng tinh khôi thơm ngát
Anh đã sống với Áo Lam màu thanh khiết
Cuộc hành trình chân lý thiêng liêng
Lý tưởng Lam anh vững lái con thuyền
Trong giông bão kiên tâm, kiên định
Anh đã sống theo từng hơi thở sống
Của vạn lòng tha thiết yêu thương
Phất cao ngọn cờ Sen Trắng uy linh
Nâng từng bước chân bao thế hệ
Gương Trí – Dũng đã trở thành lịch sử
Giữ Nhà Lam trong bão tố, gian nan
Khảo đảo, khó khăn, trở ngại không sờn
Bi – Trí – Dũng anh vượt lên phía trước
Giữ tin yêu, lý tưởng sáng ngời
Giữa vô minh anh là ánh đèn soi
Cho những kẻ sai lầm tĩnh thức.

Thương quá anh ơi!
Tiếc lắm anh ơi!
Người anh đầy dõng mãnh
Khí hạo nhiên quyện thấm hương sen
Để cho những bước chân anh đi mãi không ngừng
Và sõi đá cũng hằn in dấu ấn.

Anh Sáu ơi!
“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm”
Thấm tình anh với đất mẹ thương yêu
Cho hương sen thơm ngát sớm chiều
Để còn mãi tình anh tha thiết

Tiễn biệt anh về nơi chân nguyên Cực Lạc
Chín phẩm Sen Vàng ao báu nở tươi
Để anh về nhà cũ, quê xưa
Bước chân cuối anh đã qua bờ Giác.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Cẩn thi bái niệm!
Nguyên Hoàn LÊ MINH TOÀN

356 lượt xem