Lễ Nhập Liệm. 

Tác bạch thỉnh Sư triển pháp : Nghi thức nhập quan – Thành Phục

 

Nghi Thức Lễ Phủ Kỳ GĐPT

Ban Hướng Dẫn TW GĐPT.VN, Các phái đoàn BHD Tỉnh, Thành Phố Điếu Viếng.

Chuẩn bị Xe hoa đưa Linh Cửu về Đài hoả táng. 

Lễ Động Quan Phát Dẫn – Di Linh Cửu về Đài Hoả Táng

 

 

2053 lượt xem