BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI 

oOo

HỘI ĐỒNG CẤP DŨNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI

oOo

BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TẠI ÂU CHÂU

oOo

BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TẠI ÚC ĐẠI LỢIoOo

BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TẠI CANADA

oOo

BAN BIÊN TẬP & CỘNG TÁC VIÊN TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

oOo

ỦY VIÊN TRUYỀN THÔNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin thân phụ Huynh Trưởng Quảng Thọ – Đoàn Như Tùng.
– Cộng tác viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới.
– Phụ tá Ủy Viên Truyền Thông, Đặc trách Trang Nhà GĐPTVN Tại Hải Ngoại.

là:
Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc
– Chủ tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Tấn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.
– Thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.

Sinh ngày 15/10/1930 Canh Ngọ, tại Thừa Thiên – Huế.
Tạ thế ngày 26/12/2020 Canh Tý, tại San Jose, California.
Hưởng thọ 91 tuổi.

Nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ
Hương Linh anh Tâm Vinh vãng sanh Tịnh Độ.
Thành kính phân ưu cùng Quảng Thọ và tang gia hiếu quyến.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ủy viên Truyền Thông Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới
Ủy Viên Truyền Thông Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại
Kính bái

oOo

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

BÀ RỊA VŨNG TÀU – NHẤT TÂM CẦU NGUYỆNVô cùng kính tiếc Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN

ĐOÀN VĂN LỘC

Pháp danh:  TÂM VINH

Pháp tự: PHƯỚC HIỀN.

Sinh năm Canh Ngọ (1930), tại Thừa Thiên – Huế

– Nguyên Phó Tổng thư ký BHD Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam qua các nhiệm kỳ: 1964 – 1966, 1967 – 1969, 1970 – 1972, 1973 – 1975

 – Chủ tịch Hội đồng Cấp Dũng, Cấp Tấn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.

– Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Đã xả bỏ báo thân lúc 01 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại San Jose, California, USA.

Hưởng đại thọ 91 tuổi.

Toàn thể Lam viên Gia đình Phật tử Bà Rịa Vũng Tàu nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ Chơn linh của Anh Vãng Sanh Cực Lạc.

0O0

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BÌNH THUẬN 

oOo

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BÌNH ĐỊNH

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

Chơn Linh Htr Cấp Dũng GĐPTVN

TÂM VINH – ĐOÀN VĂN LỘC

Xả bỏ bảo thân về với Quá khứ Áo Lam Sen Trắng. Nguyện chơn linh tròn viên Đạo hạnh Bồ Tát xuất nhập thế gian vô ngại.
Xin gởi đến tang gia hiếu quyến lời phân ưu cố gắng vượt qua ái biệt để chu toàn Hiếu sự.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

oOo

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

oOo

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐỒNG NAI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Huynh Trưởng cấp Dũng ĐOÀN VĂN LỘC
Pháp danh TÂM VINH
Pháp tự PHƯỚC HIỀN
Sinh năm Canh Ngọ (1930) tại Thừa Thiên – Huế, Việt Nam.

Nguyên Phó Tổng Thư Ký Ban HƯớng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
qua các nhiệm kỳ: 1964-1966, 1967-1969, 1970-1972, 1973-1975.
Chủ tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, CấpTấn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.
Thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.

Đã xả bỏ báo thân lúc 01g00 ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại San Jose, California, USA.
Hưởng thọ 91 tuổi.

Toàn thể  Lam Viên GĐPT Đồng Nai nguyện cầu mười phương Chư Phật
tiếp độ Chơn Linh anh vãng sanh cực lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

oOo

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG

oOo

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN

Nhận được tin:

 Huynh Trưởng cấp Dũng ĐOÀN VĂN LỘC
Pháp danh TÂM VINH – Pháp tự PHƯỚC HIỀN
Sinh năm Canh Ngọ (1930), tại Thừa Thiên – Huế.

– Nguyên Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
qua các nhiệm kỳ: 1964-1966, 1967-1969, 1970-1972, 1973-1975.
– Chủ tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, CấpTấn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.
– Thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.

Đã xả bỏ báo thân lúc 01g00 ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại San Jose, California, USA. Hưởng thọ 91 tuổi.

Toàn thể Lam Viên GĐPT Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật
tiếp độ Chơn Linh anh vãng sanh Phật quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

oOo

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH HÒA

Vô cùng kính thương tiếc chia buồn cùng tang gia hiếu quyến
và Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ:
Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc, Pháp tự Phước Hiền
Sinh năm 1930, tại Thừa Thiên – Huế.
– Nguyên Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
(NK 64-66; 67-69; 70-72; 73-75).
– Nguyên chủ tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – Cấp Tấn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.
– Thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.
Đã thất lộc lúc 01g00 ngày 26.12.2020 tại San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng đại thọ 91 tuổi.
Toàn thể GĐPT Khánh Hòa nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật
tiếp độ Chơn Linh anh về nơi an lac.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật.
oOo
Đang tiếp tục cập nhật…

 

737 lượt xem