Ban Hướng Dẫn GĐPT Dak Lak
Nhận được ai tín:

Hương Linh DƯƠNG THỊ ĐẾN
Sinh năm 1946
Thọ tam quy ngũ giới pháp danh Nguyên Giác

Là hiền thê của
Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Như Vinh – Nguyễn Văn Xứng
Nguyên Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định.

Đã xả báo thân lúc 05g00 ngày 21/3/2021
(nhằm ngày mùng 9 tháng 2 năm Tân Sửu)
Hưởng thọ 76 tuổi.

Ban Hướng Dẫn và toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Dak Lak
xin thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

Nhất tâm cầu nguyện hương linh chị Dương Thị Đến
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

497 lượt xem