Vào những ngày thượng tuần tháng Ba âm lịch này, toàn thể Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam quốc nội và hải ngoại đang nhất tâm chung lòng hướng nguyện về ngày Hiệp Kỵ truyền thống (7.3.ÂL), tưởng niệm anh linh Chư Thánh Tử Đạo; Liệt Vị Tiền Bối Sáng Lập – Hữu Công; Ân Sư; Cố Vấn; Bảo Trợ; Đoàn Viên – Cựu Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam quá cố và ngày húy kỵ Cư Sỹ Tâm Minh – Lê Đình Thám, Tiền Bối Sáng Lập Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

636 lượt xem