Thiết kế đồ họa của Lam Viên GĐPT hướng về
“Kỷ Niệm 70 Năm Danh Xưng GĐPTVN”

Các tác giả:

Nhật Trường – Lê Đức Thọ.
Quảng Toàn – Phan Thanh Long.
PT Nguyên Nam (vẽ theo ý tưởng Nguyễn Khôi).
Nhuận Tuấn – Phạm Đình Phước Khôi.
Tâm Pháp – Dương Kim Thế Vũ.
Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng.
Tâm Quang Phát – Nguyễn Minh Hùng.
Thư Viện GĐPT
…………………………………

(Trang Nhà trân trọng kính mời anh chị em Lam Viên
cùng tham gia thiết kế và gởi tác phẩm về Ban Biên Tập đăng tải).

Thiết kế: Nhật Trường – Lê Đức Thọ.
Thiết kế: Nhật Trường – Lê Đức Thọ.
Thiết kế: Quảng Toàn – Phan Thanh Long.
Thiết kế: PT Nguyên Nam (vẽ theo ý tưởng Nguyễn Khôi).
Thiết kế: PT Nguyên Nam (vẽ theo ý tưởng Nguyễn Khôi).
Thiết kế: Nhuận Tuấn – Phạm Đình Phước Khôi.
Thiết kế: Nhuận Tuấn – Phạm Đình Phước Khôi.
Thiết kế: Tâm Pháp – Dương Kim Thế Vũ.
Thiết kế: Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng.
Thiết kế: Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng.
Thiết kế: Tâm Quang Phát – Nguyễn Minh Hùng.
Thiết kế: Thư Viện GĐPT – http://thuviengdpt.info

1258 lượt xem