Khấp Báo
BHD GĐPT Lâm Đồng
Vô cùng thương tiếc báo tin:
Huynh Trưởng cấp Tập GĐPT Việt Nam

TÂM BẢO – HOÀNG ĐỨC PHONG
Đoàn phó đoàn kinh nhạc GĐPT Lâm Đồng
Sinh năm 1958 (Mậu Tuất)
Đã xã bỏ Báo Thân Ngày 28/06/2021

(nhằm ngày 19/05/ Tân Sửu) tại Đà Lạt

Lúc 11h48 phút ngày 28.6.2021

Tại tư gia số 03 Nguyễn An Ninh – tp Đà Lạt.

Lễ nhập liệm: lúc 8g30 ngày 29.6.2021
Lễ tưởng niệm lúc 15g ngày 30.6.2021
Lễ tịch điện lúc 17g ngày 30.6.2021
Lễ di quan về đài hỏa táng Du Sinh

Lúc 7g ngày 01.7.2021
Nguyện cầu Anh Nương Bóng thuyền từ đức A Di Đà vãng sanh cực Lạc.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT!

1185 lượt xem