KHƠI DÒNG LAM SỬ

Hơn 70 năm trôi qua, tổ chức Gia Đình Phật Tử không ngừng lớn mạnh, với tôn chỉ lấy giáo lý Phật-đà làm căn bản trên bước đường giáo dục lớp trẻ kế thừa để nối dòng mạng mạch Phật Giáo, Gia Đình Phật Tử đã đóng góp công sức và trí tuệ để duy trì và xây dựng nền đạo lý vốn có qua các thời đại.

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, biến thiên của cuộc đời, Gia Đình Phật Tử vẫn tồn tại trong lòng dân tộc và đạo pháp. Giữa bao thăng trầm và biến thiên ấy, giữa bao sóng gió ba đào ngút ngàn nghiệt ngã, đóa sen trắng vẫn khai hoa nở nhụy, vẫn cho đời hương thơm tinh túy, vẫn tươi màu tinh khiết trong biển đời rực lửa tham si.

Xin được tóm lược giai kỳ hình thành và phát triển:

Vào những năm 1940, Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục hình thành. Bởi lẽ một số thiện trí thức Phật Giáo nhận thấy rằng đời sống của quần chúng thời bấy giờ đầy những trụy lạc, nguy hiểm, sống trong thù ghét, nghi kỵ lẫn nhau và lớp trẻ tha hóa đạo đức, do đó vào mùa Thu năm 1940 một số anh em gồm 12 người là:

 1. Anh Phạm Hữu Bình.
 2. Anh Đinh Văn Nam.
 3. Anh Ngô Điền.
 4. Anh Đinh Văn Vinh.
 5. Anh Ngô Thừa.
 6. Anh Lê Đình Duyên.
 7. Anh Phạm Quy.
 8. Anh Võ Đình Cường
 9. Anh Nguyễn Hữu Quán.
 10. Anh Lê Kiểm.
 11. Anh Nguyễn Khải.
 12. Anh Hoàng Ngọc Phu.

đã nhóm họp tại nhà bác Tâm Minh – Lê Đình Thám ở số 31, Phan Bội Châu, Bến Ngự – Huế để cùng nhau sách tấn tu học, và sau đó lập nên Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục, dưới sự bảo trợ của Hội An Nam Phật Học đồng thời dưới sự dẫn dắt của bác Tâm Minh – Lê Đình Thám.

Sau một năm có thêm ba anh em tham gia:

 1. Anh Ưng Hội.
 2. Anh Lâm Công Định.
 3. Anh Tráng Thông.

Cố Vấn là bác Tâm Minh – Lê Đình Thám.

Tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục (trong đó có cả mô hình Gia Đình Phật Hóa Phổ) và thực thể Đồng Ấu (tức Ban Đồng Ấu, Ban Đồng Ấu Phật Giáo; sau này khi phát triển thêm, các tài liệu ghi lại với các tên gọi không hoàn toàn giống nhau: Đoàn Đồng Ấu Phật Giáo, Đoàn Đồng Ấu Phật Tử v.v… TVGĐPT chú thích thêm).

Ban Đồng Ấu đầu tiên tại Huế.

– Hoạt động của Đoàn (Thanh Niên Phật Học Đức Dục – TVGĐPT) là:

 • Nghiên cứu Phật Pháp.
 • Hoàn thiện thân giáo.
 • Giảng Phật Pháp tại chùa Từ Đàm.
 • Tu Bát Quan Trai Giới.
 • Tổ chức các Gia Đình Phật Hóa Phổ.

– Huy hiệu của Đoàn là: hoa sen trắng trên hình tròn, nền xanh lá mạ. Tác giả: anh Lê Lừng.

Huy hiệu của Gia Đình Phật Hóa Phổ
(tổ chức tiền thân của Gia Đình Phật Tử).
Anh Từ Mẫn – Lê Lừng, tác giả huy hiệu Hoa Sen
và bài ca Dây Thân Ái (sáng tác khoảng 1939-1940).

– Bài ca chính thức của Đoàn: nguyên bản bằng tiếng Pháp, sau đổi lời Việt thành bài “Sen Trắng”, nhạc của Ưng Hội, lời của Phạm Hữu Bình và Nguyễn Hữu Quán.

Đến năm 1944, thành lập được 4 Gia Đình Phật Hóa Phổ, đó là:

1. Gia Đình Phật Hóa Phổ Tâm Minh. Phổ trưởng: Bác Tâm Minh – Lê Đình Thám.
2. Gia Đình Phật Hóa Phổ Thanh Tịnh. Phổ trưởng: Bác Thanh Tịnh – Tôn Thất Tùng.
3. Gia Đình Phật Hóa Phổ Tâm Lạc. Phổ trưởng: Bác Tâm Lạc – Phạm Quang Thiện.
4. Gia Đình Phật Hóa Phổ Sum Đoàn. Phổ trưởng: Bác Tâm Thắng – Nguyễn Hữu Tuân.

Di ảnh bác Tâm Minh – Lê Đình Thám
Phổ trưởng GĐPHP Tâm Minh.
Di ảnh bác Thanh Tịnh – Tôn Thất Tùng
Phổ trưởng GĐPHP Thanh Tịnh.
Di ảnh bác Tâm Lạc – Phạm Quang Thiện
Phổ trưởng GĐPHP Tâm Lạc.
Di ảnh bác Tâm Thắng – Nguyễn Hữu Tuân
Phổ trưởng GĐPHP Sum Đoàn.

– Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Hóa Phổ là: bài “Trầm Hương Đốt” của Bửu Bác.

– Mục đích là: dạy giáo lý cho các em, sống đạo đức và tu tập để trở thành Phật Tử chân chính.

– Châm ngôn Gia Đình Phật Hóa Phổ: Hòa Thuận – Tin Yêu – Vui Vẻ.

– Khẩu hiệu là: Tinh Tấn.

– Sinh hoạt:

 • Lễ Phật – hát bài “Trầm Hương Đốt”.
 • Học Phật Pháp – Ca hát – Trò chơi – Các mẫu chuyện đạo.

Gia Đình Phật Hóa Phổ bắt đầu mở rộng tại Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt v.v…

Đến năm 1947, anh Đinh Văn Nam, anh Võ Đình Cường và anh Tráng Thông muốn thay đổi mô hình Gia Đình Phật Hóa Phổ bằng mô hình Gia Đình Phật Tử, vì vậy hai mô hình này vẫn sinh hoạt song song. Mãi đến năm 1951, Gia Đình Phật Hóa Phổ được chuyển danh Gia Đình Phật Tử.

HOÀNG MỘNG LONG
Thư Viện GĐPT bổ sung hình ảnh & chú thích.

743 lượt xem