TIN NHANH: SƠ THẤT TRAI TUẦN CHƠN LINH
CỐ HUYNH TRƯỞNG TÂM KIỂM – BẠCH HOA MAI
TẠI TU VIỆN PHẬT ÂN – VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm Tân Sửu (nhằm ngày 12 tháng 1 năm 2022), tại Tu Viện Phật Ân (Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam), thương tưởng Chơn Linh Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai vừa xả báo thân, Hòa Thượng viện chủ Thích Minh Tâm, thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã thiết lễ cúng Sơ Thất Trai Tuần cho Chơn Linh anh tại linh đường thiết trí ở bản viện cùng với Tăng chúng và đại diện đơn vị Gia Đình Phật Tử thuộc trú xứ tham dự.

Cảm niệm Huynh Trưởng Vy Trinh
CTV tại tu viện kịp thời chuyển tải thông tin và hình ảnh.

730 lượt xem