MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ KHỨ SINH HOẠT
CỦA CỐ HUYNH TRƯỞNG TÂM HUY – PHAN ĐÌNH THĂNG:

NHẠC PHẨM “LỜI TÂM ƯỚC
Một sáng tác của Anh Thăng mà Anh rất tâm đắc lúc sinh tiền:

Quốc Nội Việt Nam – 2008:

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II – Bangkok, Thailand, 2008:

Cam Ranh, Việt Nam – 2016:

Tại Trại Họp Bạn Huynh Trưởng Ngành Thiếu Liên Miền
Tất Bát La II – 2018

Tại Trại Bồi Dưỡng Huynh Trưởng Ngành Thiếu – 2019

Tại Trại Họp Bạn Kỷ Niệm 55 Năm GĐPT Gia Định – 2019

Với Lam Viên GĐPTVN Bắc California, Hoa Kỳ:

Thác Mai, Việt Nam – 2000:

———=oOo=———

  CÁC VIDEO CLIP:

LỄ PHỦ KỲ HIỆU SEN TRẮNG – LỄ THỌ TANG CỦA GĐPT
(23/4/2022 – 23.3.ÂL Nhâm Dần)

oOo

LỄ TƯỞNG NIỆM CỦA TỔ CHỨC
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
(24/4/2022 – 24.3.ÂL Nhâm Dần)

oOo

LỄ DI QUAN – TIỄN BIỆT
(25/4/2022 – 25.3.ÂL Nhâm Dần)

oOo

MÃI MỘT TÌNH LAM
Tưởng niệm Cố Huynh Trưởng Tâm Huy – Phan Đình Thăng
Nhạc & Lời: Đức Quảng
Lam Viên GĐPT Gia Định hát tại Linh Đường

 

 

1363 lượt xem