Trong dịp Tiểu tường Chơn linh Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Thiện Pháp – Nguyễn Văn Phải được thân quyến anh tổ chức vào ngày 13 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão (nhằm ngày 30/6/2023) ở thành phố Đà Lạt, Việt Nam; vào hồi 09g00, quý anh chị Huynh Trưởng đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng sở tại cùng Ban Biên Tập và anh chị em Cộng tác viên Trang Nhà GĐPVN Trên Thế Giới đã có mặt tại gia đường thắp hương tưởng niệm và tham dự khóa lễ Cầu siêu, lễ cúng Tiểu tường (Giáp năm) Anh. Trong buổi lễ, còn có anh chị em Lam Viên các GĐPT Linh Bảo, Linh Sơn, Liên Hoa, Viên Quang, Huyền Trang… thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nghi lễ kết thúc và ở lại thọ trai thân mật cùng Hiếu quyến người Huynh Trưởng đồng sự đã xả bỏ báo thân đi xa ngay trong một chuyến Phật sự – và cũng cách chỉ một đêm sau Phật sự truyền thông tại kỳ trại họp bạn Ngành Đồng GĐPT toàn quốc tại Nha Trang hồi năm ngoái – Ban Biên Tập Trang Nhà đã hướng dẫn anh chị em Cộng tác viên đến ngôi nhà thân quen số 18 đường Thi Sách, Đà Lạt để thắp hương kính lễ, tưởng nhớ người Anh Cả GĐPTVN Trên Thế Giới Nguyên Tín – Nguyễn Châu vừa xả báo thân vẫn còn đang trong các tuần Trai thất; sau đó cùng nhau đến kính viếng gia đường thắp huơng tưởng niệm Chơn linh Anh Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh và Anh Nhật Hồng – Nguyễn Để. Chỉ đáng tiếc là do đến bất ngờ không báo trước, gia đình Anh Để hôm ấy đã đi vắng, không có ai ở nhà; anh chị em đành vọng bái Chơn linh Anh rồi trở về lại miền Nam.

KHÓA LỄ TIỂU TƯỜNG:

SAU KHI DỰ LỄ TIỂU TƯỜNG ANH PHẢI:

TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

5481 lượt xem