TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

Nhất tâm chung lòng cầu nguyện

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
PHẠM BÁ QUYẾT
Pháp danh MINH THIỀN

Pháp tự PHƯỚC ĐỊNH

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh
Gia trưởng GĐPT Từ Ân – Cam Ranh

Xã báo thân ngày 31 tháng 12 năm 2023
(nhằm ngày 19 tháng 11 năm Quý Mão)
Tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam

Hưởng thọ 69 tuổi.

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU CHƠN LINH NHẤT NIỆM VÃNG SANH
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH
HUYNH TRƯỞNG – ĐOÀN SINH GĐPT CAM RANH
VÀ TOÀN THỂ TANG MÔN QUYẾN THUỘC

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

oOo

oOo

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Nhận được ai tin:

Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN
Minh Thiền – Phạm Bá Quyết
Thọ Bồ-tát giới tại gia pháp tự Phước Định
Sinh năm 1954.
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh
Gia trưởng GĐPT Từ Ân – Cam Ranh
đã xã báo thân vào lúc 9 giờ ngày 31/12/2023
(nhằm ngày 19.11. Quý Mão)
Hưởng thọ 70 tuổi.

Nguyện cầu chơn linh anh Minh Thiền sinh về thế giới Cực Lạc
Thành kính chia buồn cùng tang quyến và GĐPT Cam Ranh

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

oOo

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

BHD GĐPT Ninh Thuận nhận được ai tin:

Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN
Minh Thiền – Phạm Bá Quyết
Thọ Bồ-tát giới tại gia pháp tự Phước Định
Sinh năm 1954.
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh
Gia trưởng GĐPT Từ Ân – Cam Ranh
đã xã báo thân vào lúc 9 giờ ngày 31/12/2023
(nhằm ngày 19.11. Quý Mão)
Hưởng thọ 70 tuổi.

Toàn thể lam viên GĐPT Ninh Thuận Nguyện cầu chơn linh anh Minh Thiền sinh về thế giới Cực Lạc
Thành kính chia buồn cùng tang quyến và GĐPT Cam Ranh
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

oOo

oOo

oOo

oOo

oOo

oOo

Đang tiếp tục cập nhật… 

2281 lượt xem