Văn nghệ

Xe Bus chở Học Sinh hiện đại tại Nhật và Pakistan

Xe Bus chở học sinh tại Nhật Xe Bus chở học sinh tại Pakistan

Phù Hiệu Chu Niên

   

Đưa người qua sông – IQ test

Đây là bài thi mà người Nhật dùng để mướn nhân công Một người thường sẽ hoàn thành trong vòng 15 phút Bạn có thể đem mọi người qua sông…

Con cầu Phật …..

Con cầu Phật …..   ” … phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc.” Phật nói:  “Chỉ cho 4 ngày thôi”. Chú Tiểu:  “Thế…

Các tin khác