“Toàn thiện thay, Tám vị Thánh!
Sanh là tuấn anh, chết thành Thánh linh.
Sông Hương núi Ngự, rạng rỡ kết tinh.
Chánh ngược triều Ngô thân dẫu gặp,
Hồn mai nước Phật kiếp lai sanh.
Thà cam nát thịt tan xương, giữ gìn Chánh pháp,
Mặc kẻ báng Tăng huỷ Phật, họ phải hy sinh.
Nhìn xưa rồi ngó lại nay, kẻ đại bi rồi mới là đại lực,
Không sau mà chẳng có trước,
Chỉ tranh đấu cho thấy uy danh

Nguyễn Anh Tuấn

Tâm Đồng – Đặng Văn Công.
Tâm Thành – Dương Viết Đạt (Nguyễn Văn Đạt)
Tâm Thanh – Nguyễn Thị Yến
Tâm Thông – Nguyễn Thị Phúc
Tâm Hiển – Lê Thị Kim Anh (Khanh)
Tâm Thuận – Trần Thị Phước Trị (Tự)
Tâm Chánh – Nguyễn Thị Ngọc Lan
Tâm Tôn – Huyền Tôn Nữ Tuyết Hoa

Đây là hình ảnh các đoàn viên GĐPT bị đàn áp và hy sinh dưới xích xe tăng năm 1963 tại đài phát thanh HUẾ

Tên của các Anh, Chị sống mãi với tổ chức Gia Đình Phật Tử VIỆT NAM

1157 lượt xem