Ngày 25-5-1963, tại thủ đô Sài Gòn, Ban Trị Sự Trung Ương Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam triệu tập một cuộc họp 10 Giáo phái, Hội đoàn Bắc Tông, Nam Tông và gồm cả Phật Giáo Hoa – Miên về chùa Xá Lợi (trụ sở Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam) để thảo luận kế hoạch tranh đấu, một ỦY BAN LIÊN PHÁI BẢO VỆ PHẬT GIÁO được thành lập, do Thượng Tọa Thích Tâm Châu đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, đặt dưới quyền lãnh đạo tối cao của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết.

Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo đại diện chính thức cho toàn thể Tăng Ni, Tín Đồ Phật Giáo toàn quốc phát khởi cuộc vận động đòi "bình đẳng và tự do tôn giáo" ra Tuyên Ngôn triệt để ủng hộ 5 nguyện vọng của 5 Cấp Trị Sự Phật Giáo Toàn Quốc; Trung Phần và Thừa Thiên, nguyện cùng với Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tranh thủ cho 5 nguyện vọng đạt kết quả viên mãn.

TUYÊN NGÔN

Chúng tôi, đại diện chính thức của các đoàn thể Phật Giáo có tên sau đây, họp tại chùa Xá Lợi.

– Sau khi thông cảm những khó khăn, chướng ngại mà Phật Giáo Việt Nam phải gặp, nhất là ở miền Trung, trong mấy năm sau này.

– Sau khi nhận chân tinh thần và ý chí "BẢN TUYÊN NGÔN" của Tăng, Tín Đồ Phật Giáo đã đọc trong cuộc meeting tại chùa Từ Đàm – Huế ngày 10-5-1963.

786 lượt xem