NHỚ MÙA PHÁP NẠN
(tưởng niệm 50 năm mùa pháp nạn 1963-2013)

Lấy thân làm đuốc giữa nguy nan
Đánh động lương tri, máu lệ tràn
Cứ tưởng quyền uy, chà nát thịt
Đâu ngờ vì Đạo, dẫu xương tan

Tham tàn tới lúc rồi suy bại
Bạo ngược hết thời cũng lụn tàn
Pháp nạn đã qua lòng nhớ mãi
Anh linh nằm xuống, sử còn vang

Minh Đạo

542 lượt xem