Sau ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, dư luận thế giới sau cơn bàng hoàng, thảng thốt là những phản ứng xôn xao, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Các vị nguyên thủ các quốc gia Phật Giáo cũng như các nhà lãnh đạo chính phủ thuộc thế giới tự do và phía cộng sản đều lên tiếng ủng hộ Phật Giáo Việt Nam; phản đối sự kỳ thị tôn giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm. Trước những dư luận bất lợi ấy ở trong nước cũng như trên trường quốc tế và để xoa dịu tình thế căng thẳng, chính phủ đã thành lập một "Ủy Ban Liên Bộ" để thương nghị với "Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo" và cấp tốc mở cuộc họp trong các ngày – và luôn cả ban đêm và ngày chủ nhật – 14, 15, 16 tháng 6 năm 1963 tại Hội Trường Diên Hồng, đưa đến kết quả là bản THÔNG CÁO CHUNG ra đời, nhằm giải quyết 5 nguyện vọng chính đáng và khẩn thiết của Phật Giáo Đồ (nhưng sau đó chính phủ đã bội ước, không thực thi). Sau đây là nguyên văn bản thông cáo:

 

584 lượt xem