Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết được cung đón vào Sài Gòn để chỉ đạo cuộc vận động 1963.  

Sau lời tuyên bố của Đại Sứ Hoa Kỳ Frederick E. Nolting Jr với Thông Tấn Xã UPI là tại Việt Nam không có sự kỳ thị tôn giáo; vào ngày 1 tháng 8 năm 1963, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết – Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, lãnh đạo tối cao Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo – đã gởi đến Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy một điện văn phản đối lời tuyên bố của ông Đại Sứ này về vấn đề tự do tín ngưỡng và đàn áp tôn giáo tại Nam Việt Nam.

Ông Frederick E. Nolting, Jr. được bổ nhiệm làm Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa ngày 15.3.1961 và đến 15.8.1963 được Tổng Thống John F. Kennedy thay bằng Đại Sứ Henry Cabot Lodge (Ông Lodge tại nhiệm đến 25.4.1967).

Sau đây là nguyên văn bức điện văn nói trên:

 


Saigon, ngày 1-8-1963.

Kính gởi Tổng Thống Hoa Kỳ Kennedy.

Thay mặt cho toàn thể Phật Giáo Đồ miền Nam Việt Nam, chúng tôi cực lực phản đối cùng Tổng Thống lời tuyên bố của Đại Sứ Nolting qua Hãng Thông Tấn UPI cho rằng không có vấn đề kỳ thị tôn giáo và ngược đãi Phật Giáo Đồ tại miền Nam Việt Nam.

Chúng tôi nghĩ rằng dân chúng Hoa Kỳ phải thấu rõ nỗi phẩn uất của Phật Giáo Đồ đến 80% dân số.

Lời tuyên bố của ông Nolting không phù hợp với sự thật, luôn cả với sự hiểu biết và thiện chí của người Hoa Kỳ.

 

HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT 

Lãnh Đạo Tối Cao Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo


Tổng Thống Ngô Đình Diệm tiếp kiến Đại Sứ Nolting năm 1961 tại Dinh Độc Lập.

QUANG MAI

— oOo —

Kỷ niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam 1963-2013.

Nguyên văn điện văn theo tài liệu VIỆT NAM PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU SỬ của Tuệ Giác. “Giấy cho phép xuất bản” số 006/KDV/VP ngày 2.9.1964 của Kiểm Duyệt Vụ, Tổng Vụ Hoằng Pháp – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

 

1435 lượt xem