cungnghinhxaloi3a (2)

Trong Đại Hội Liên Hữu Thanh Niên Phật Giáo Thế Giới (W.F.B.Y) lần thứ XIX và Đại Hội Các Nhà Lãnh Đạo Phật Giáo Toàn Cầu (Global Buddhist Leaders Congregation) tổ chức tại Thái Lan từ ngày 25 đến ngày 28.9.2016 vừa qua, Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới có phước duyên thù thắng được Đức Quyền Tăng Thống Phật Giáo vương quốc Thái Lan hứa khả trao tặng một Xá Lợi Đức Phật và một bảo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới nhiệm kỳ 4.

Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2016,  trước giờ khai mạc Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, thay mặt toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đính Phật Tử Việt Nam trên khắp thế giới cung thỉnh Chư Tôn Thạc Đức Tăng-già đang chứng minh, tham dự Đại Hội cung nghinh, đón nhận Xá Lợi và bảo tượng Đức Phật do Bác Sỹ Pornchai Pinyapong, Chủ Tịch W.F.B.Y  thừa ủy quyền Ngài Quyền Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan cung thỉnh đến Đại Hội chuyển trao và Ban Tổ Chức Đại Hội thành kính đón nhận, thiết trí tại chánh điện của Đại Hội.

Ngay sau khi bế mạc Đại Hội, tháp Xá Lợi Phật sẽ được Tân Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, với sự hỗ trợ Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định tổ chức cung nghinh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, được Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh làm Lễ An vị & nhập bảo tháp xá lợi tại chùa Pháp Vân, số 16, đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (Sài Gòn, Việt Nam) để Đoàn Viên GĐPT khắp nơi và Thiện Nam, Tín Nữ thập phương chiêm ngưỡng, lễ bái.

Tôn tượng Đức Bổn Sư sẽ an vị tại bàn thờ Phật ở tư xá Huynh Trưởng đương kim Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới như là một món quà tặng của Đại Hội dành cho anh vì bệnh duyên không tham dự Đại Hội kỳ này được, đồng thời cũng là để Lam Viên GĐPT mỗi khi về vấn an anh được thiện duyên chiêm bái.

Tháp Xá Lợi

Video: Cung nghinh xá lợi Phật tại Khách sạn Ratchara City Hotel , Bangkok – Thái Lan

Cung nghinh tại Khách sạn Ratchara City Hotel , Bangkok – Thái Lan

cungnghinhxaloi1
cungnghinhxaloi3aCận cảnh Xá lợi Phật
Cungnghinhxaloi2
cungnghinhxaloi3-1c
cungnghinhxaloi3dCung đón tại phi trường sân bay Tân Sơn Nhất
cungnghinhxaloi5
cungnghinhxaloi6
cungnghinhxaloi8Lễ An Vị Phật
cungnghinhxaloi9 cungnghinhxaloi10
cungnghinhxaloi12
cungnghinhxaloi14Các em Đoàn sinh đảnh lễ Xá Lợi Phật
 cungnghinhxaloi16Cung thỉnh Xá Lợi Nhập Bảo Tháp – Chùa Pháp Vân – TP.HCM
Tiểu Ban Truyền Thông – Báo Chí Ban Tổ Chức Đại Hội

 

370 lượt xem