Tại một khoá học bậc Kiên.

– Huynh Trưởng giảng viên: Một đời người Huynh Trưởng, nếu không tính các trại huấn luyện Chăn Đàn Tuyết Sơn, Đội/Chúng Trưởng Anoma – Ni Liên của thời Đoàn Sinh thì sẽ trải qua 4 trại huấn luyện Huynh Trưởng từ thấp tới cao: Sơ cấp: Lộc Uyển; Cấp I: A Dục; Cấp II: Huyền Trang; Cấp III: Vạn Hạnh. Đó là chưa kể các trại chuyên năng như Phú Lâu Na đào tạo giảng viên, trại tu nghiệp Hành Chánh GĐPT, trại đào tạo Đời Sống Trại, trại đào tạo Hoạ My v.v…

– Huynh Trưởng học viên: Thưa anh, hình như còn một trại nữa ạ.

– Giảng Viên  (sợ mình bỏ sót): À! à! Sau trại Vạn Hạnh còn phải tham dự các Khóa Hội Thảo Trần Nhân Tông mà có khi Ban Hướng Dẫn Trung Ương tổ chức thành trại, gọi là Trại Trần Nhân Tông.

– Học viên: Thưa anh vẫn thiếu một trại.

– Giảng viên: Hết! Không có trại nào nữa.

– Học viên: Thưa, còn trại Công Thọ mà Huynh Trưởng nào cũng phải trải qua nữa chứ ạ.

– Giảng viên: Làm gì có! Anh bướng bỉnh thiệt. Hãy giải thích cụ thể trại Công Thọ là trại gì?

– Học viên: Dạ thưa, là trại… hòm.

– Giảng viên: !!!???

QUANG MAI

423 lượt xem