Mng Xuân Di Lc

K Hi 2019 Phật lịch 2562

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK

                   Khánh Chúc:

      Chư tôn Đức Trưởng Lão Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

        Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

           Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

         Một năm mới:

 

Pháp Th Khinh An

 Tu Đăng Thường Chiếu

 

                   Kính chúc:

        Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN

        Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt  Nam Quốc Nội

Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại

        Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn GĐPT các Tỉnh, thành phố

Ban Đại Diện GĐPT các quận Huyện

        Ban Bảo Trợ, Ân Nhân, Thiện Tri Thức

        Huynh Trưởng, Đoàn sinh các cấp GĐPTVN

                 Một năm mới:

Phật sự Viên Thành

Bồ Đề Tâm Kiên Cố

 

 Vp BHD GĐPT Dak Lak

 

 

676 lượt xem