Lễ Mừng Đại Thọ 90 Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc do gia đình tổ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng chay Di Lặc,thành phố San Jose,Bắc California.Buổi Lễ được sự hiện diện của các anh chị Huynh Trưởng cấp Dũng, cấp Tấn tại Hoa Kỳ,đại diện BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ, Đoàn Cựu Huynh Trưởng tại miền bắc California, đại diện BHD GĐPT Miền Liễu Quán, gia đình chúc mừng thọ .Sau buổi lễ mừng đại thọ là tiệc chay thân mật và hoàn mãn.

Quảng Tho

 

 

295 lượt xem