Ngày Truyền Thống hàng năm của Miền Liễu Quán ngày 5/5/2019 tại Micke Grove Park,thành phố Stockton,California gồm có Lễ Hiệp Kỵ , các trò chơi kết thân, thể thao, sinh hoạt chung.Năm nay thiếu vắng đơn vị Thiện Tâm vì bận Phật sự chuẩn bị cho Lễ Phật Đản tại Tịnh Xá Ngọc Hoà.

Tin từ Trang nhà Hải Ngoại

354 lượt xem