Hội thảo liên ngành Quản trị Huynh trưởng, Nội vụ và Tổ kiểm toàn quốc ngày 15.09.2019

7:30 sáng ngày 15.09.2019 lễ Khai mạc Hội thảo liên ngành Quản trị Huynh trưởng, Nội vụ và Tổ kiểm toàn quốc được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị tại chùa Phước Thạnh – Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. Chứng minh lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Hạnh Từ trú trì chùa Hoài Nhơn, Thượng tọa Thích Hạnh Luân trú trì chùa Phước Thạnh. Thành phần tham dự Hội thảo có Ủy ban Quản trị Huynh trưởng Trung ương, Ủy viên Nội vụ Trung ương, Ủy viên Tổ kiểm Trung ương cùng Thư ký Ủy ban Quản trị Huynh trưởng cấp BHD Tỉnh Thị cũng như các Huynh trưởng Ủy viên và Phụ tá Ủy viên Nội vụ và Tổ kiểm tại các địa phương. Việc Quản trị Huynh trưởng – Nội vụ và Tổ kiểm là một Phật sự tương tác quan trọng của Tổ chức GĐPT. Yếu tố quyết định đưa đến sự thành công hay thất bại là yếu tố con người. Vì con người của Gia Đình Phật Tử là Huynh trưởng, mà người Huynh trưởng GĐPT chính là thành phần căn bản, nòng cốt để xây dựng, điều hành tổ chức. Công tác Quản trị, Nội vụ và Tổ kiểm là quản trị nhân sự và giám sát công tác điều hành sinh hoạt của tổ chức. Mục đích nhằm đánh giá Phật sự của phần hành Ủy ban Quản trị Huynh trưởng cũng như Nội vụ và Tổ kiểm trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2020 đến nay về 2 phương diện hành chánh và hình thức cùng vai trò của phần hành trong công tác và phương thức điều chỉnh để Phật sự đạt hiệu quả cao trong việc duy trì kỉ cương và nề nếp của tổ chức. Giờ đây, khóa hội thảo được mở ra, hy vọng tất cả chúng ta được sự hanh thông hầu hỗ trợ công tác Phật sự của tổ chức thành toàn sứ mạng mà thế hệ tiền nhân đã khai sáng.

Sau đây là hình ảnh hội thảo do CTV Trang nhà tại Ninh Thuận ghi nhận.

1558 lượt xem