Tiếp tục hành trình cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung Việt Nam, sau ngày 22/10/2020 đã ủy lạo và cứu trợ tại làng Mỹ Xá, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, phái đoàn đại diện Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tiếp tục lên đường đến vùng bão lụt Quảng Trị vào ngày 23/10/2020.

Buổi sáng, vào hồi 09g30, phái đoàn có mặt tại chùa Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị uỷ lạo và trao tặng 105 suất quà.

Lúc 10g30, phái đoàn tiếp tục đến tại chùa Trung Yên, làng Vĩ Phúc An, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong uỷ lạo và trao tặng 100 suất quà hỗ trợ đồng bào nạn nhân.

Sau khi thọ trai và nghĩ trưa rất nhanh, phái đoàn lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình ủy lạo và đã có mặt tại đình làng Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong thăm hỏi và trao tặng đồng bào tại đây 50 suất quà.

Mỗi phần quà chia sẻ thương trao đến đồng bào gồm 500.000 đồng, 1 chai dầu gió và 1 tube kem trị ghẻ nước.

Cũng trong dịp này, phái đoàn đã thay mặt Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN Trên Thế Giới và các ân nhân Mạnh Thường Quân cúng dường 7 ngôi tự viện, tịnh thất trong vùng bão lụt nơi đây.

 

982 lượt xem