Tiếp tục sau đợt 1 ngày 22/10/2020 đã ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và ngày 23/10/2020 tại tỉnh Quảng Trị, phái đoàn đại diện Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lại tiếp tục cuộc hành trình cứu trợ đồng bào đợt 2 vào ngày 5/11/2020 tại Hà Tĩnh.

Trong ngày này, phái đoàn cứu trợ đã thay mặt Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN Trên Thế Giới và các ân nhân Mạnh Thường Quân tìm đến 3 địa điểm uỷ lạo và trao tặng 350 suất quà tương trợ cho đồng bào, mỗi suất gồm 500.000 đồng và 1 chiếc áo ấm hoặc 1 chai dầu gió:

– Tại chùa Thanh Lâm, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 100 phần quà.

– Tại chùa Thanh Quang, xã Thạch Đỉnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 200 phần quà.

– Tại chùa Yên Lạc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh đã trao tặng 50 phần quà.

Nhân chuyến uỷ lạo này, phái đoàn cũng đã thành kính đảnh lễ cúng dường tịnh tài cho 3 ngôi tự viện Thanh Lâm, Thanh Quang và Yên Lạc trong vùng bão lụt, nơi phái đoàn đặt địa điểm thăm viếng và cứu trợ.

687 lượt xem