Tiếp tục lộ trình chuyến đi đợt 2 ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung, tiếp sau ngày 5/11/2020 thăm viếng và trao quà tương trợ đồng bào tại Hà Tĩnh, trong ngày 6/11/2020 phái đoàn đại diện Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới đã đến tỉnh Quảng Bình.

Tại đây, đoàn cứu trợ thay mặt Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN Trên Thế Giới và các ân nhân Mạnh Thường Quân đến tại 3 địa điểm uỷ lạo và trao tận tay đồng bào 335 suất quà. Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 chai dầu gió đã được trao tặng đến đồng bào tại:

– Xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: 160 phần.

– Thôn Bến, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: 85 phần.

– Thôn Giữa , xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: 90 phần.

Cũng nhân chuyến uỷ lạo đồng bào trong ngày này, phái đoàn đã cúng dường tịnh tài cho 1 ngôi tự viện, đóng góp phần nào công đức trong việc chỉnh trang chốn già lam sau cơn bão lụt khắc nghiệt vừa qua.

546 lượt xem