Tiếp sau 2 đợt ủy lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung tại các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam và Quảng Ngãi; vào ngày 23/11/2020, phái đoàn đại diện Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới đã có mặt lần thứ hai tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Lần này, mục tiêu cứu trợ nhằm vào các anh chị em Lam Viên Gia Đình Phật Tử bị thiệt hại nặng nề sau trận bão lụt lịch sử vừa qua nhưng qua đợt 1 và đợt 2 đã phải nhường phần ưu tiên cho đồng bào. Quý anh chị Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên đã hiện diện bên cạnh phái đoàn để cùng tháp tùng trong đợt uỷ lạo nghĩa tình cho Lam Viên GĐPT Thừa Thiên – Huế lần này.

Sau khi rời Thừa Thiên, phái đoàn đã di chuyển vào Tam Kỳ (Quảng Nam) chuẩn bị cho công tác uỷ lạo và cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt huyện Nam Trà Mi đã bị ngưng lại trong đợt trước do ảnh hưởng cơn bão Etau (bão số 12 trong năm 2020) đổ bộ vào đất liền như chúng tôi đã thông tin.

Nhân sự tùng sự, trên đường đi, phái đoàn đã ghé thăm anh Bạch Hoa Mai đang gặp bệnh duyên tại thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên); thăm anh Trần Trọng Nhi – Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam 2; và đảnh lễ cúng dường Tam Bảo tại chùa Tuỳ Viên, thị trấn Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

912 lượt xem