Thành kính tưởng niệm húy nhật lần thứ 13 Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (2.6.ÂL Tân Sửu – 11/7/2021).

MÂY MỜ ĐỈNH THỨU

Thơ: Thích Thông Trí.
Nhạc: Như Vinh.
Ký âm: Đặng Thi Ca.
Trình bày: Viên Dung – Ngân Kim.

Phổ theo lời ai điếu tưởng niệm của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới & Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong tang lễ Đức Đại Lão Hòa Thượng THÍCH HUYỀN QUANG – Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

617 lượt xem