Vào ngày cuối cùng của năm 2023, Phiên giải trình khảo luận điều kiện tấn phong Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN đã được Hội Đồng Đặc Biệt GĐPTVN tổ chức tại chùa Như Thị, Sài Gòn, Việt Nam và trên hệ thống hội luận viễn liên toàn cầu Zoom Meeting.

Buổi giải trình được khai mạc lúc 08g00 (GVN) ngày 31 tháng 12 năm 2023 và đã kết thúc viên thành vào hồi 14g45 cùng ngày dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Trung Đạo – Ủy viên thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, và được Hội Đồng Đặc Biệt – Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN chủ tọa.

Tham dự phiên giải trình khảo luận có 11 Huynh Trưởng cấp Tấn ứng viên đủ điều kiện được giải trình, bảo vệ luận văn tại hội trường phòng hội luận và trên hệ thống trực tuyến với phần phản biện của Quý Huynh Trưởng trong Hội Đồng Đặc Biệt.

Kết thúc giai đoạn giải trình – khảo luận, trong những ngày sắp tới, Hội Đồng sẽ nhóm phiên đặc biệt nhận xét kết quả khảo luận, đồng thời đệ trình xét duyệt theo tiến trình xét – xếp cấp Dũng đã được ấn định trong các văn kiện lập quy của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Nhóm KTV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

5682 lượt xem