Hình ảnh

Liên Trại Anoma-Ni Liên-Tuyết Sơn, Ninh Thuận

Liên trại huấn luyện A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn 2009 của GĐPT Ninh Thuận được tổ chức từ ngày 17/7 đến 19/7/2009, tại chùa Bửu Vân,…

Trại Hè Hùng Vương

GĐPT Chánh Kiến và GĐPT Hoa Nghiêm sinh hoạt tại thành phố San Diego, California thuộc Miền Quảng Đức, đã tổ chức trại liên gia đình mang tên Trại Hè Hùng Vương…

Liên Trại AD-LU, Miền Phước Huệ

  Lễ Khai Mạc Trình diện trại sinh Trại sinh A Dục GĐPT Từ Ân, Lousville, Kentucky Ban Quản Trại Nữ GĐPT Huyền Quang, Springfield, Massachusett GĐPT Minh Tâm, Boston,…

Sinh Hoạt với Linh Sơn

GĐPT Linh Sơn – Pháp Quốc – Âu Châu

Các tin khác

Trại Hè Mục Kiền Liên – Phan Thiết (tt)

GĐPT Đức Hoa & GĐPT Thiền Lâm – Gia Định tại Vỉnh Lộc, Phan Thiết

Liên Trại LU 8 – AD 6, Úc Đại Lợi – 2004

  Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Thích Phước Nhơn và Đại Đức Tổng Vụ Phó Thích Nguyên Tạng cùng với Ban hướng dẫn và quý huynh trưởng thuộc GĐPTVN tại…

Tưởng Niệm Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN

GĐPT Hải Ngoại Tưởng Niệm và Thọ Tang Đệ Tứ Tăng Thống – 2008 TV Quảng Đức, Úc Châu Thầy Phổ Hòa (HTr Hồng Liên Phan Cảnh Tuân) tại Chùa…

Sinh Hoạt với Tuyết Sơn

GĐPT Tuyết Sơn sinh hoạt tại Chùa Linh Sơn, Detroil, Michigan thuộc Miền Thiện Hoa – Hoa Kỳ

Sinh Hoạt với Chánh Kiến

  GĐPT Chánh Kiến, San Diego, California. Thuộc Miền Quảng Đức – Hoa Kỳ

Sinh Hoạt với Pháp Bảo

Gia Đình Phật Tử Pháp Bảo, thuộc thành phố Sydney, Úc Đại Lợi