Hình ảnh

Lễ Tưởng Niệm Cố HT Thích Trí Thủ, VT VHĐ

Dũng 2009, Đức Tuệ – Gia Định

Lễ Tưởng Niệm Anh Tâm Huệ Tại Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ

 MIỀN THIỆN HOA GĐPT Linh Sơn – Từ Ân – Tuyết Sơn

Tưởng Niệm

GĐPT Chánh Tâm, Miền Liễu Quán, Hoa Kỳ Tưởng Niệm anh Tâm Huệ, ngày 28/03/2009

Các tin khác

Kết Trại Ca Diếp, Hoa Kỳ

                             

Hình Trại Hạnh 23 – GĐPT Đức Tâm, Bà Rịa Vũng Tàu (Phần I)

Loạt ảnh phóng sự trại Hạnh 23 được tổ chức vào ngày 14-15/3/09 vừa qua tại chùa Viên Hưng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chắc các chị và mọi người…

Trại Hè Ấn Đạo Kỷ niệm 30 năm của GĐPT Kim Quang

Chúng tôi rời thành phố San Jose bước vào thành phố San Mateo, rừng núi Redwood. Con đường núi quanh co uốn khúc, cảnh thật là đẹp. Đây rồi Trại…

Lễ Ra Mắt GĐPT Trúc Lâm, Atlanta, GA, Hoa Kỳ

Hình ảnh trong lễ ra mắt GĐPT Trúc Lâm.

Úc Đại Lợi – Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng – AD 7 & LU 9

Hình Ảnh mới trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển 9, A Dục 7 & trại Họp Bạn Liên Hoa vào các ngày 26-30/12/08, Úc Đại Lợi Xin Vào Trang…