Pháp thoại: TỨ TẤT ĐÀN
Hòa Thượng Thích Thái Hòa thuyết giảng cho Trại Sinh Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Vạn Hạnh VII/GĐPTVN
ngày 15/2/2014 (16.1.Giáp Ngọ – PL 2557) tại Thiền Viện Tuệ Quang, Thủ Đức, Sài Gòn.
Nguồn: THƯ VIỆN CỔ PHÁP.

741 lượt xem