Bài giảng “Giới thiệu KINH KIM CANG
dành cho chương trình tu học Huynh Trưởng Bậc Lực 1 GĐPTVN Tại Hải Ngoại

Thượng Tọa Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu thuyết giảng – Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới thực hiện.

810 lượt xem