Lễ chung thất Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

Lễ Chung thất cố trưởng lảo Hòa thượng, Thượng Thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ được tổ chức trang nghiêm, long trọng  tại Tu viện Quảng Hương Gia Lam ngày 28 tháng 11 Đinh Dậu (14.01.2018).

Từ sáng sớm chư tôn đức Tăng Ni các chùa, tự viện trong Thành phố và các Tỉnh vân tập về chùa Già Lam dâng lễ phẩm lên Giác Linh đài Hòa thượng.

Về phía Chư tôn đức trong Hội đồng Tăng Gìa Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới  có Hòa thượng Thích Minh Chiếu, Hòa thượng Thích Kiến Tánh, HTPhước Trí, HT  Minh Tâm, HT Thái Hòa, Ni Sư Huệ Trang.

8 giờ 30 Lễ dâng hương của GĐPTVN gồm có BHD GĐPTVN trên Thế Giới, Hội Đồng  HTr cấp Dũng, BHDTƯ, BHD Hải Ngoại, đại diện các BHD Tỉnh, Thị : BHD Gia Định, Quảng Đức, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cam Ranh, Daklak, Ban Chấp Hành Cựu HT. đã dâng hương Tưởng niệm và đảnh lễ trước Giác Linh đài đức Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ. Những lẵng hoa tươi thắm của các BHD được trân trọng đặt hai bên Giác Linh đài.

Đến 9 giờ Lễ chính thức được cử hành. , toàn thể chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni quang lâm chánh điện. Hòa thượng Huệ Tâm đương vi Sám chủ , nhị vị Hòa thượng chấp lệnh : HT Toàn Châu, HT Toàn Đức. Hòa thượng Sám chủ niêm hương bạch Phật, sau đó tiến về Giác Linh đài cùng Ban Kinh Sư cử hành nghi thức Cung tiến Giác Linh, chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử các đạo tràng lần lượt vào đảnh lễ trước Giác Linh Hòa thượng.

Pháp quyến và môn đồ đệ tử của Hòa thượng thành kính cung thỉnh Chư tôn đức quang lâm Trai đường. Đạo tràng thanh tịnh, chư tôn đức an trú trong chánh niệm, Môn đồ Pháp quyến có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ Tác bạch.

Thượng tọa Thích Pháp Đăng thay mặt môn đồ pháp quyến dâng

Lời Tác bạch.:

“Nam Mô Thập phương thường trú Tam Bảo tác đại chứng minh

Nam Mô Đại hiếu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Ngưỡng vọng bái bạch Cố đô Thuận Hóa Thừa Thiên Huế, ấn tông Từ Đàm Tổ đình, Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Quang.

Ngưỡng vọng bái bạch Cố đô Thuận Hóa ThừaThiên Huế, Lam Sơn tự, Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Phương

Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Ni trưởng, chư Ni Sư, Đại đức Tăng Ni nhị bộ tác đại chứng minh.

Đức Trưởng lão Hòa thượng húy thượng NGUYÊN hạ MỸ, tự ĐỨC CHƠN, hiệu HẢI TÁNH, bậc Tôn sư của chúng con cũng là Ân sư toàn thể Tăng tín đồ tại Quảng Hương Gìa Lam đã thuận thế vô thường viên tịch ngày mùng 10 tháng 10 Đinh Dậu. Chúng con bàng hoàng vì sự ra đi quá nhẹ nhàng của Người. Chúng con thật hụt hẩng, mất mát một nơi nương tựa tinh thần trên bước đường tu học. Chư tôn đức đã thương cảm, không từ mệt nhọc, đường xá xa xôi quang lâm Bổn viện để hộ niệm Giác linh, phúng viếng và đạc biệt chia sẻ nỗi đau buồn chúng con đang gánh chịu, giúp chúng con tổ chức Tang lễ chu đáo, cung thỉnh nhục thân Tôn sư nhập Kim quan, cung thỉnh Xá Lợi Ngài về thờ tạm tại Phòng Linh cốt của QHGL. Để phụng thờ tôn kính tại Bảo Tháp xây dựng trong khuôn viên QHGL theo di huấn của Ngài.

Trước đạo tình cao cả ấy, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm.

Hôm nay là ngày Lễ Chung thất của Ngài. Lòng tôn kính nơi uy lực của Bản Thệ Tăng Gìa, thanh tịnh hòa hợp. Chúng con phụng hành chánh pháp Phật, tổ chức lễ Cúng dường Nhị bộ Đại đức Tăng, đem thắng phước nầy phụng hiến Tôn sư gọi là báo đền trong muôn một thâm ân giáo dưỡng của Người. Ngưỡng mong Chư tôn đức Tăng thương xót hoan hỷ chứng minh cho sự cúng dường như Pháp của tất cả môn đồ Pháp quyến chúng con được vuông tròn hiếu đạo.

Nguyện cầu hồng ân mười phương Tam Bảo gia hộ Chư tôn đức Tăng phước huệ trang nghiêm làm chỗ nương tực cho đời sống giải thoát của chúng con.

Chúng con xin nguyện cùng nhau hòa hợp hành theo lời dạy của Tôn sư. Nguyện cùng chư đại đức Tăng đời đời kiếp kiếp cùng làm bà con quyến thuộc trong ánh đạo từ bi, để hộ trì Phật pháp còn mãi với thế gian lợi lạc hữu tình.

Nguyện trên chư tôn đức chứng minh tấc dạ chí thành của chúng con.

Nam Mô Chứng minh Sư Bồ tát tác đại chứng minh.,

:

Lời Cảm tạ của Môn Đồ Pháp quyến :

Thượng tọa Pháp Thủy dâng Lời Cảm tạ  hồng ân chư tôn đức đã dành cho Môn đồ đệ tử chúng con hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch trên chư tôn Hòa thượng , chư Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni Sư, chư đại đức Tăng Ni. Hôm nay quý Ngài đã nghĩ đến tình Linh Sơn cốt nhục với Hòa thượng Tôn sư của chúng con và thương tưởng lân mẫn đến hàng đệ tử chúng con quang lâm chứng minh, dự lễ Chung thất của Hòa thượng Tôn Sư chúng con.

Trong quá trình cung đón quý Ngài không sao tránh khỏi những sơ suất.

Ngưỡng trên quý Ngài từ bi lượng thứ cho chúng con để cho chúng con viên tròn hiếu đạo.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát ma ha tát.

 

Lễ Chung thất của Ngài đã thành tựu viên mãn. Trong không khí trang nghiêm, mọi người đều xúc động tưởng nhớ một Vị Hòa thượng suốt một đời hành đạo , tận tụy hy sinh để hoằng dương chánh pháp, hóa độ chúng sanh.  Ngài luôn ưu tư, lo lắng cho tiền đồ Phật giáo, làm nơi nương tựa cho tứ chúng trong đó có GĐPT. Ngài là tàng cây đại thọ che chở và dẫn dắt chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp và lý tưởng GĐPTVN.

Chúng con thành tâm đảnh lễ Giác Linh Ngài. ,

Nam Mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Trên chư tôn Hòa thượng giáo phẩm, chư Thượng tọa đại đức Tăng Ni đã hoan hỷ nạp thọ sự cúng dường lễ phẩm của chúng con , còn ban cho những lời chỉ dạy quý báu.

Thay mặt Môn đồ Pháp quyến và toàn thể Nam nữ PT, chúng con xin khắc cốt ghi tâm, tạc dạ ghi lòng lời dạy của quý Ngài hầu báo đáp công ơn  giáo dưỡng của Tôn Sư cũng như sự thương tưởng của quý Ngài.

Giờ đây chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái

Đạo từ của Hòa thượng chứng minh :        

Toàn thể cùng lắng đọng tâm tư nghe Lời Đạo từ của Hòa hương chứng minh.

Hòa thượng Thích Như Trí thay lời chư tôn đức ban Đạo từ

Nam Mô Đại hiếu Thích Ca Văn liên tọa tác đại chứng minh

Nam Mô Quảng Hương Già Lam Tu viện Trưởng lão Hòa thượng thượng Trí hạ Thủ  đại thùy chứng giám.

Nam Mô Đại hiếu Mục Kiền Liên tôn giả

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Qúy Ni trưởng Ni Sư, chư Đại đức Tăng Ni tác đại chứng minh

Kính thưa chư tôn đức Môn đồ đệ tử cùng toàn thể Phật tử QHGL và toàn thể đạo tràng Phật tử, GĐPT.

Đải lao quý Hòa thượng chứng minh, thay mặt đại chúng Tăng Ni.

Trước hết tôi xin nhất tâm cầu nguyện Dức Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn, Viện chủ Tu viện Quảng Hương Gìa Lam đại từ chứng giám.

Thưa Qúy vị, như chúng ta biết, hơn 8o năm trụ ở cõi Ta Bà hoằng dương chánh pháp, hóa độ chúng sanh cùng với Giáo hộI, Tăng Ni và Phật tử. Duyên đã mãn, hạnh đã thành, Ngài quảy dép theo Thầy Tổ  về nơi chốn hư không vô khứ vô lai, bất sanh bất diệt nơi chốn Tổ, để lại một kho tàng quý giá mà Ngài đã thể hiện, kiến tạo ngôi Gìa Lam , nối tiếp đức Tổ khai sơn để tiếp Tăng độ chúng, hoằng dương chánh pháp. Với hạnh nguyện của Ngài, nơi đây đã đào tạo những bậc Tăng tài Như Lai sứ giả để nối tiếp ngọn đèn chánh pháp mà xưa kia chốn Tổ Tào khê đã trải mãi chốn Gìa Lam. Công đức, đạo hạnh của Ngài toàn thể Tăng Ni, Phật tử nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Ngài đại từ chứng giám.

Với đạo tâm, đạo hạnh, hiếu tâm, hiếu hạnh của Môn đồ đệ tử xuất gia cũng như tại gia Ngài gia hộ cho tất cả Tăng Ni PT có đầy đủ nghị lực vượt qua nội chướng, hàng phục ma quân theo gương chư Tổ tiến tu đạo nghiệp.

Thưa Qúy vị, trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy : “Chư hành vô thường. Thị sanh diệt pháp. Sanh diệt diệc dĩ. Tịch diệt vi lạc”. Hơn 80 năm Ngài đã làm tròn hạnh nguyện, nay về với thế giới vô sanh bất diệt. Nhưng về hữu vi pháp có sanh ắt có diệt, có đến có đi, làm sao chúng ta không bùi ngùi, không nhớ thương, không hồi tưởng công đức và đạo hạnh của Ngài đã để lại nơi chốn Tu viện QHGL nầy, cũng như đối với đạo, với đời, với Tăng Ni PT .

Để báo đáp Ân sư giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Nghĩa Tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Môn đồ đệ tử Tăng Ni và PT long trọng tổ chức Lễ Chung thất trai tuần trang nghiêm, thiết trai cúng dường như Luật, như Pháp hồi hướng công đức

Cầu nguyện mười phương chư Phật, lịch đại chư Tổ, đức Trưởng lão khai sơn QHGL Tu viện thượng TRÍ hạ THỦ đại từ chứng giám gia hộ cho toàn thể  Môn đồ đệ tử Tăng Ni và PT vững tiến trên đường đạo, chí tu học vững bền để hồi hướng báo đáp Ân sư trong muôn một.Với tất cả hiếu nghĩa cao cả đó, với tất cả lễ nghi như Luật như Pháp, môn đồ đệ tử thiết lễ cúng dường hiện tiền đại đức Tăng Ni một trong ba ngôi báu tại thế gian nầy.

Thay lời chư tôn thiền đức chứng minh,, đải lao toàn thể đại chúng  Tăng Ni, tôi có lời tán thán biểu dương đạo tâm đạo hạnh, hiếu tâm hiếu hạnh của Môn đồ đệ tử.

Toàn thể đại chúng nhất tâm cầu nguyện đức Phật phóng hào quang tiếp rước Giác Linh Hòa thượng Cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Nguyện cầu Hòa thượng tái hiện đàm hoa Tịnh độ Ta Bà khứ lai tự tại.

Lễ nghi như Luật như Pháp, chư tôn thiền đức đại chúng Tăng Ni hoan hỷ nạp thọ lễ phẩm cúng dường thanh tịnh nầy.

 

Toàn thể đại chúng môn nhân đệ tử đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo  và hiện tiền chư tôn thiền đức chứng minh công đức cho.

Nam Mô Phổ cúng dường Bồ tát ma ha tát.

Nam Mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Trên chư tôn Hòa thượng giáo phẩm, chư Thượng tọa đại đức Tăng Ni đã hoan hỷ nạp thọ sự cúng dường lễ phẩm của chúng con , còn ban cho những lời chỉ dạy quý báu.

Thay mặt Môn đồ Pháp quyến và toàn thể Nam nữ PT, chúng con xin khắc cốt ghi tâm, tạc dạ ghi lòng lời dạy của quý Ngài hầu báo đáp công ơn  giáo dưỡng của Tôn Sư cũng như sự thương tưởng của quý Ngài.

Giờ đây chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái

 

Lễ Chung thất Hòa thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN, với hơn 400 chư tôn  Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni các chùa, Tự viện trên khắp mọi miền đất nước quang lâm về tham dự Lễ. Về phía các đạo tràng với hơn 1000 Phật tử , BHD GĐPT các cấp , Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT các đơn vị đã làm cho không khí buổi Lễ thêm phần trang nghiêm long trọng. Sự cúng dường Trai Tăng như Pháp được hoàn mãn. Phật tử dự bữa cơm trưa thân mật với Bổn Viện. Sự tiếp đãi ân cần chu đáo với những món ăn đặc biệt, lạ hơn đã làm cho buổi thọ trai của Phật tử tăng thêm phần ngon miệng , thắm đượm đạo tình.

Ngưỡng bạch Giác Linh Hòa thượng Ân Sư GĐPTVN !

Lễ Chung thất của Ngài đã thành tựu viên mãn. Trong không khí trang nghiêm, mọi người đều xúc động tưởng nhớ một Vị Hòa thượng suốt một đời hành đạo , tận tụy hy sinh để hoằng dương chánh pháp, hóa độ chúng sanh.  Ngài luôn ưu tư, lo lắng cho tiền đồ Phật giáo, làm nơi nương tựa cho tứ chúng trong đó có GĐPT. Ngài là tàng cây đại thọ che chở và dẫn dắt chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp và lý tưởng GĐPTVN.

Chúng con thành tâm đảnh lễ Giác Linh Ngài. ,

Diệu Thuận Kính ghi

2118 lượt xem