Đề tài:TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ

 TT giảng sư THÍCH NGUYÊN HIỀN ( Phần 2)

Bậc Lực Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại

Vào lúc 3 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2018 ( giờ VN)

Được truyền trực tiếp hệ thống youtube và hệ thống facebook

Xin mời quý vị và anh chị em thính pháp

2038 lượt xem