Kể từ ngày khai giảng 15/7 năm Ất Hợi ( 1995) với 128 huynh trưởng đăng ký tham gia bậc lực khóa I của 10 đơn vị Tỉnh thành ban đầu, đến nay đã có 23 khóa bậc Lực của Gia Đình Phật Tử Việt Nam,  với hàng trăm huynh trưởng học viên qua 8 lần giải trình được công nhận trúng cách, trong đó ngày 01/01/2012 giải trình luận văn  hòan tất bậc lực lần thứ 6 cho 35 anh chị học viên bậc Lực được tổ chức tại chùa Kim Liên –Huyện Diên Khánh Tỉnh Khánh Hòa và những lần giải trình tiếp theo lần 7 năm 2012, lần 8 năm 2015 tại TV Tuệ Quang ….

Năm nay, nhằm tạo điều kiện cho Huynh trưởng học viên được tiếp tục huân tập kiến thức nội điển, trình bày  sở học, sở hành và sở chứng của mình trong quá trình tu học  5 năm bậc Lực và thực hiện Luận văn kết khóa, Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPTVN tổ chức giải trình Luận văn  lần thứ 9, diễn ra từ 06g30 – 21h30 ngày 09/6/2018.

Lễ Khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 09 tháng 06 năm 2018  tại chùa Bảo Hải, Xã Cam Phúc Bắc -Thành phố Cam Ranh- Tỉnh Khánh Hòa,

Ban Tổ Chức được đầy đủ duyên lành trang nghiêm cung đón Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh

  • Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Nghiêm Đệ nhất Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
  • Thượng tọa thượng NHUẬN hạ CHÂU, Phó Tổng thư ký Ban thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.
  • Thượng tọa thượng CHƠN hạ THỨC, Trưởng ban An sinh Ban Thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.
  • Thượng tọa thượng QUẢNG hạ HẬU, Thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.

và Chủ tọa cho buổi Lễ khai mạc có sự thân lâm của:

  • Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó Trưởng Ban Thường Trực Hội Đồng Cấp Dũng, Tổng Thư Ký BHD Trung ương GĐPTVN.
  • Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Thư Ký Hội Đồng Cấp Dũng, UV Tổ Kiểm BHD Trung ương GĐPTVN.
  • Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thuận – Phạm Thị Xuân Hòa, Thành viên Hội đồng cấp Dũng GĐPTVN.

với sự tham dự của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Cam Ranh, đại diện Ban Thường Vụ các BHD Khánh Hòa – Cam Ranh – Ninh Thuận – Kontum, Lâm Đồng … và anh chị trong BTC Giải Trình luận khóa lần 9, cùng toàn thể huynh trưởng học viên các nơi về tham gia giải trình.

Sau phần nghi thức niệm Phật cầu gia bị, phút tưởng nhập từ bi quán tưởng niệm được cử hành trang nghiêm.

Huynh Trưởng cấp Tấn  Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai, UV Nghiên Huấn BHD Trung Ương GĐPTVN, Trưởng BTC Lễ Giải Trình Luận Văn Bậc Lực lần thứ 9, tuyên đọc diễn văn khai mạc.

Giờ phút lắng đọng và hân hoan Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc thay mặt BHD Trung ương GĐPTVN ban huấn từ, sách tấn động viên tinh thần BTC, anh chị Huynh Trưởng học viên giải trình phát huy hết khả năng của mình, trình bày sở học, sở hành một cách tốt nhất.

Tiếp theo toàn thể đạo tràng trang nghiêm long trọng cung đón lời đạo từ của Hòa Thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm đệ nhất Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản thể đương vi chứng minh. Tán dương tinh thần, công lao quý anh chị Trong BHD Trung ương đã tổ chức Lễ Giải Trình Luận Khóa, chúc anh chị Huynh trưởng hoàn thành được sở nguyện của mình, vì Lý tưởng tổ chức GĐPTVN, phát tâm tu học hành trì, đem đạo vào đời.

Buổi Lễ Khai Mạc được khép lại trong nghi thức hồi hướng công đức, với tình thương ấm áp, thắm đượm tình đạo vị. BTC thành kính tri ân đãnh lễ Chư Tôn Đức trong hai Hội đồng đã quang lâm chứng minh, quý anh chị trong BHD Trung Ương, anh chị trong BHD các tỉnh thị đã đến chủ tọa, tham dự buổi lễ.  Đặc biệt sự yêu thương che chở đùm bọc của Thượng Tọa Trụ Trì chùa Báo Hải tạo mọi điều kiện thuận lợi việc tổ chức Lễ Giải Trình được diễn ra một trang nghiêm và sự chăm sóc tốt khâu tổ chức hậu cần của anh chị em BHD GĐPT Cam Ranh, nên tất cả đều an tâm trong việc giải trình của mình.

Được biết, khác với những lần trước, kỳ này BTC chia ra làm 3 Tiểu ban chấm được phân bố theo chủ đề Kinh mà Huynh trưởng học viên đã thực hiện. Mỗi Hội đồng chấm giải trình luận văn thành phần gồm Chư Tôn Đức chứng minh và 3 anh chị Huynh trưởng phản biện trong BTC.

Mỗi anh chị học viên thực hiện giải trình trong thời gian 30 phút,  tự mình phải tóm tắc nội dung của luận văn và trình bày với Hội đồng trong 15 phút, thời gian còn lại Hội đồng  sẽ có nhận xét, nêu câu hỏi phản biện  và huynh trưởng học viên trả lời trong thời gian 15 phút, căn cứ vào đó hội đồng sẽ định lượng sự tu học, sự tiếp thu từng học viên, cũng như góp ý chỉ rõ những điểm cần làm sáng tỏ đề tài.

                                                                  Phước Minh lược ghi

Một vài hình ảnh ghi nhận:

Thông tin từ BTC

Cung Nghinh Chư Tôn Đức Chứng Minh

Anh trưởng BTC tuyên đọc diễn văn khai mạc

Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, UV Tổ Kiểm BHD Trung ương GĐPTVN Huấn từ

Đạo Từ Hòa Thượng Chứng Minh

Chụp hình lưu niệm

Hình ảnh các Phòng giải trình luận văn

1430 lượt xem