LÝ DO KIẾN ĐÀN PHÁP HỘI THÙ ÂN


GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI, giáo dục thanh thiếu đồng niên ở bất cứ quốc gia nào trên toàn thế giới cùng nhớ về nguồn cội đất nước nơi ta được sinh ra và lịch sử quê nhà. Bởi bổn phận của người Phật tử, trên ĐỀN BỐN ÂN TRỌNG, dưới cứu khổ ba đường nên chọn ngày 19-09 Âm lịch, ngài Quán Thế Âm nhập Niết Bàn mà khai PHÁP HỘI THÙ ÂN.

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM QUỐC NỘI đăng cai tổ chức để truy tiến báo ân tiền hậu công đức, hiệp kỵ chư linh,kỳ siêu ,giải oan, bạc độ không riêng gì Huynh Trưởng Đoàn Sinh trong tổ chức mà là cho tất cả bao người đã nằm xuống trên quốc độ Việt Nam này với bất cứ lý do gì.
Để có thêm năng lực độ sanh, có tổ chức CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG, có PHÓNG SANH ĐĂNG cầu cho QUỐC THÁI DÂN AN lấy trí tuệ sáng soi, tiêu trừ trầm luân nẻo tối địch họa chiến tranh đang manh nha bao trùm đất nước chúng ta.
Âm cũng như Dương muốn thoát ách tai ương phải cần cầu huệ trí, nên kiến đàn THẬP THIỆN, BỒ TÁT GIỚI HUYỀN QUANG nhân ngày mười năm ngài đã ra đi. Lại có lễ chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu cho âm siêu dương thới, đạo đời cùng được an vui.
PHÁP HỘI THÙ ÂN năm nay được bao nhiêu công đức tất cả xin hồi hướng về:

– Kỷ niệm một ngàn năm ngày quốc sư Vạn Hạnh viên tịch.
– 710 năm PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG nhập diệt.
– 55 năm Pháp Nạn 1963.
– 199 năm ngày sinh, 45 năm ngày mất của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Cố Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
– 40 năm ngày viên Tịch của Hòa Thượng Thiện Minh thành viên ban Cố Vấn, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, nguyên đệ nhất Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
– Tưởng Niệm mười năm ngày đệ tứ Tăng Thống viên tịch.
– Tưởng niệm tiểu tường Đại Lão Hòa Thượng, thượng thủ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ
Thì rõ đây là một PHÁP HỘI không thể nào quên.

Thị Nguyên

Hình ảnh này từ Pháp Hội Thù Ân I năm 2014

1009 lượt xem