Sáng ngày 24/2/2019, tại đại hùng bảo điện chùa Khánh Long, diễn ra buổi lễ trang nghiêm, phát nguyện thọ cấp cho 01 HTr tân thăng cấp Tín và 08 HTr tân thăng cấp Tập. Dưới sự chứng minh của Thượng tọa trú trì, và dưới sự chứng tri của quý anh chị: HTr cấp Tấn Tâm Minh – Phạm Xuân Hoàng, trưởng Ban Hướng Dẫn Bình thuận, 02 anh – chị phó trưởng BHD, quý HTr trong Ban thường vụ BHD, quý HTr đại diện HĐ HTr cấp Tấn, quý HTr đại diện HĐ HTr cấp Tín và quý HTr đại diện HĐ HTr HĐ cấp Tập GĐPT tỉnh Bình thuận.

Tin từ  BHD GĐPT Bình Thuận

2754 lượt xem