Hội Nghị Đầu Năm 2019 do BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức

Vào lúc 08h00, ngày 25/2/2019, hội nghị đầu năm 2019 Ban Hướng Dẫn Bình thuận, với sự góp mặt đông đủ của quý anh – chị trong Ban thường vụ, quý anh – chị ủy viên – phụ tá UV, Quý HTr đại diện: Thành phố Phan thiết, huyện Hàm thuận nam, huyện Hàm tân, thị xã Lagi, huyện Tánh linh, huyện Đức linh và quý HTr Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc

Tại hội nghị, toàn thể Huynh trưởng dự họp lắng nghe văn phòng BHD Bình Thuận thông qua dự thảo đề án trại Dũng, trại Hạnh, liên trại A Dục 12 – Lộc Uyển 17 Bình thuận và liên trại A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn Liên huyện – thị Lagi – Hàm tân

Sau khi nghe thông qua đề án, toàn thể cử tọa phát biểu sôi nổi xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch trại và công cử thành phần Ban Quản Trại các trại; Dũng – Hạnh và liên trại: A Dục – Lộc Uyển, A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn

Hội nghị đạt nhiều kết quả viên mãn

Phiên họp kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày. Sau buổi thọ trai thân mật, toàn thể HTr kết dây thân ái, hoan hỷ chia tay về lại trú xứ

VP. BHD GĐPT. Bình Thuận

443 lượt xem