Tiếng Hát Hương Lam GĐPT tỉnh Đồng Nai lần thứ II

Trong  cuộc sống không có văn nghệ như trái đất không có ánh sáng mặt trời. Văn nghệ là một bộ môn không thể thiếu trong chương trình tu học của GĐPT. Văn nghệ trong GĐPT với mục đích là hướng thượng và dùng văn mỹ để đưa đạo vào đời, tôn vinh những giá trị đích thực của đạo pháp. Nhân mùa Phật Đản PL 2563 dương lịch 2019 BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức ngày hội thi “ Tiếng hát Hương Lam Lần II” nhằm mục đích tuyển chọn những tiết mục để công diễn đêm đạo ca cúng dường Phật Đản, đồng thời phát huy tinh thần văn nghệ trong GĐPT để phụng sự đạo pháp. Hôm nay hội tụ về đây, các đơn vị GĐPT trong địa bàn tỉnh Đồng Nai đã mang một tinh thần cao cả đó là dâng lời ca tiếng hát của mình để tôn vinh sự ra đời của một đấng giác ngộ, vị cha lành của cỏi nhân thiên. BHD rất ghi nhận tinh thần phục vụ của các đơn vị trong ngày hội thi hôm nay. Còn trên phương diện thi đua, đó chỉ là một hình thức để khích lệ tinh thần. Mục đích chính của chúng ta là nhất tâm hướng về ngày Đản Sanh của Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni với tấm lòng thành, với tất cả hoa từ ngôn mỹ đẹp nhất dâng cúng lên ngài để tri niệm ân đức cao cả của Đấng Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Giác. Buổi lễ khai mạc hội thi tiếng hát Hương Lam có sự chủ tọa của anh trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai htr cấp Dũng Nguyên Tích – Hồ Lai Chiến, cùng Tham dự trong buổi lễ còn có sự tham dự của hai anh chị phó trưởng ban: Chị Nguyên Huệ – Nguyễn  Thị Hương, anh Tâm Lan – Đoàn Thanh Xuân cùng các anh chị Ủy Viên và phụ tá ủy viên của BHD Đồng Nai cùng về tham dự buổi lễ đông đủ. Sau đây là hình ảnh hội thi.

VP.BHD GĐPT Đồng Nai

570 lượt xem