Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới truyền phát trực tiếp
Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Khánh Đản Phật Lịch 2.565
của Gia Đình Phật Tử Việt Nam
CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN – KỲ NGUYỆN ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI

Khóa lễ:
19g00 – GVN ngày mùng mười tháng Tư năm Tân Sửu
(nhằm ngày 21 tháng 5 năm 2021)

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới 

1197 lượt xem