GĐPT Đồng Nai tổ chức lễ Hiệp Kỵ năm Tân Sửu 

Với tinh thần Uống nước nhớ nguồn, Lam viên GĐPT Đồng Nai đạt được những thành quả như ngày hôm nay, là quả một quá trình đóng góp rất lớn của bao thế hệ. Chư vị Tiền bối sáng lập viên, Chư ân sư, quý vị ân nhân, Ban Bảo trợ, Huynh trưởng và đoàn sinh. Cũng nhằm để tri ân Chư Vị anh linh Thánh tử đạo vị pháp vong thân, Chư vị Gia trưởng, Huynh trưởng, đoàn sinh, vì tổ chức GĐPT mà hy hiến cả cuộc đời mình cho tổ chức GĐPT Đồng Nai nói riêng và GĐPT Việt Nam nói chung.

Truyền thống tổ chức hiệp kỵ là nét đẹp văn hóa của Lam Viên. Không ngoài mục đích nói trên. Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai đã tổ chức Lễ hiệp kỵ, nhân ngày lễ vía Đức Phật Dược Sư (30/09 âm lịch). Nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho Thế giới dịch bệnh được tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

Trong tình hình xã hội hiện nay cũng không cho phép hội tụ đông đủ. Nhưng trong tinh thần tri ân và báo ân. Dù trong hoàn cảnh nào ý chí và niềm tin vẫn là chất keo gắng kết Lam viên khắp nơi. Ban tổ chức hiệp kỵ vẫn tổ chức trực tiếp với phạm vi thu hẹp. Cung thỉnh Chư Tôn Đức và mời Huynh trưởng về tham dự. Về gián tiếp tham gia buổi lễ, Ban tổ chức đã phát trực tuyến trên trang Lam Viên Đồng Nai (trang Facbook).

Buổi lễ Hiệp kỵ chính thức vào lúc 9h – 11h30’ ngày 04/ 11/2021, tại Tổ Đình Long Thọ, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Tâm, thành viên HĐTGBT- HĐGG GĐPT Việt Nam, Trưởng Ban Cố Vấn GĐPT Đồng Nai. Chư tôn Đức chùa Long Thọ – Trưởng Bảo Trợ tỉnh Đồng Nai – Thường vụ BHD, Ủy viên và Đại Diện BHD/GĐPT tại các huyện thành phố trong tỉnh.

VP BHD GĐPT Đồng Nai

3550 lượt xem