Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới truyền phát trực tiếp
Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Khánh Đản Phật Lịch 2.565
của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Khóa lễ:
19g00 GVN ngày 14 tháng Tư năm Tân Sửu
(nhằm ngày 25 tháng 5 năm 2021)
LỄ CHÍNH THỨC KỶ NIỆM PHẬT ĐẢN
HOA ĐĂNG CÚNG DƯỜNG
NGUYỆN CẦU DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ – ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

837 lượt xem