Thương tặng chị cả

Chị Nguyên Hoa – Nguyễn Thị Khánh

(Trưởng BHD GĐPT Khánh Hòa)

Chị, đã tám mươi mùa xuân hy sinh gian khó
Không ngại ngần sớm nắng chiều mưa
Lo đàn em ngày đêm vất vả
Rong đuổi cuộc đời sống trọn tình Lam
Đôi bàn tay run run trao còi dặn tiễn
Các em gắng làm vì thế hệ mai sau
Tóc đã ngã màu sương gió tháng năm
Những lời chị vẫn âm vang khuyên răn vững tiến
Tám mươi năm một chặng đường gian khổ
Chị vẫn mĩm cười chèo chống thuyền lam
Vì lý tưởng , vì trung kiên ,chị đã bỏ đi những dòng đời náo nức
Danh lợi phù du kiếp đời chìm nổi
Vẫn khắc lòng chột dạ tình lam

Nguyên Kỳ – Nguyễn Đức Quốc

1617 lượt xem