Đề tài: TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ (Phần 1)

 TT giảng sư THÍCH NGUYÊN HIỀN

Tu học Bậc Lực Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại

Được truyền trực tiếp hệ thống youtube
vào lúc 3 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2017 (giờ VN)

 

 

1362 lượt xem