Đề tài:TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
TT giảng sư THÍCH NGUYÊN HIỀN

( Phần 3)

Tu học Bậc Lực Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại

Vào lúc 3 giờ 00 ngày 18 tháng 3 năm 2018 ( giờ VN)

Được truyền trực tiếp hệ thống youtube ( phiên bản full HD

Xin mời quý vị và anh chị em thính pháp

694 lượt xem