Ngày 17/02/2019 nhằm ngày 13/1 năm  Kỷ Hợi ngày mà BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, đã thống nhất thực hiện theo đề án Phật sự năm 2019 khai khóa bậc Lực trên toàn quốc. Qua phật sự này BHD GĐPT Đồng Nai long trọng tổ chức khai khóa các bậc học Kiên -Trì – Định – Lực năm 2019, để nhằm duy trì Phật sự truyền thống về tu học nhằm thăng tiến tổ chức GĐPT Việt Nam nói chung và GĐPT Đồng Nai nói riêng.

Về tham dự và chủ tọa buổi lễ là anh HT cấp Tấn Tâm Lan – Đoàn Thanh Xuân, Phó trưởng ban ngành nam, trong buổi lễ còn có sự hiện diện của các anh chị ủy viên, ban viên BHD GĐPT Đồng Nai và cùng toàn thể các anh chị huynh trưởng học viên các bậc học  Kiên -Trì – Định – Lực .

Sau lời phát biểu khai khóa của anh huynh trưởng cấp Tấn – Quảng Đáp Lê Bửu ủy viên nghiên huấn BHD GĐPT Đồng Nai, anh thư ký của Ban điều hành các bậc học năm 2018 Huynh trưởng cấp Tấn Minh Chứng Lê Thanh Xuân đã tổng kết đánh giá ưu khuyết điểm của các bậc học trong năm qua và đưa ra phương hướng tu học cho năm 2019. Cũng như thông báo kết quả thi bậc Lực năm 2018 và trao chứng chỉ cho các huynh trưởng đã hoàn thành bậc các bậc Kiên – Trì – Định –  Lực và đọc tên những huynh trưởng đươc nhận luận văn kết khóa cho năm tới.

Sau phần huấn từ của anh Phó trưởng Ban ngành Nam Tâm Lan – Đoàn Thanh Xuân, anh xin được chúc các anh chị học viên một năm mới được dồi dào sức khỏe, vui hưởng 1 mùa xuân Di Lặc an lành và hạnh phúc, mở ra những đóa sen lòng, sen của năm hạnh để chan hòa cuộc sống. Anh nhắc nhở các anh chị huynh trưởng tinh cần tu học để trao dồi nội điển, thăng tiến tự thân góp phần xây dựng cho ngôi nhà lam luôn nở ra những đóa hoa tươi thắm nhất.

VP. BHD. GĐPT Đồng Nai


1843 lượt xem