TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐOÀN SINH VIÊN PHẬT TỬ HUẾ

— oOo — 

KIẾN NGHỊ

CỦA ĐOÀN SINH VIÊN PHẬT TỬ HUẾ

Kính đệ

TỔNG THỐNG VÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA

 

"Chúng tôi toàn thể Sinh Viên Phật Tử Huế, trong buổi họp khoáng đại bất thường tại chùa Từ Đàm – Huế, lúc 10 giờ ngày 31-5-1963; sau khi nhận định cuộc tranh đấu của Phật Giáo Việt Nam cho lý tưởng bình đẳng tôn giáo trong khuôn khổ công bình xã hội là phù hợp với lý tưởng của Sinh Viên nói chung và Sinh Viên Phật Tử nói riêng. 

ĐỒNG THANH KIẾN NGHỊ: 

Thứ nhất: Yêu cầu Tổng Thống và Chính Phủ giải quyết năm nguyện vọng chính đáng và tối thiểu của Phật Giáo Việt Nam ghi trong Bản Tuyên Ngôn ngày 10-5-1963.

Thứ hai: Yêu cầu Tổng Thống và Chính Phủ thực thi tính cách tự do dân chủ và bình đẳng thực sự, là lý tưởng và toàn thể thanh niên trí thức hằng thiết tha cầu đạt.

Thứ ba: Yêu cầu Chính Phủ tìm mọi biện pháp để đánh tan sự chia rẽ trầm trọng giữa dân tộc hiện tại do chính sách bất bình đẳng tôn giáo gây nên.

Thứ tư: Yêu cầu Chính Phủ ra lệnh triệt để đình chỉ những mánh lới trẻ con, thiếu trí thức của cán bộ đối với tín đồ Phật Giáo trong cuộc tranh đấu, vì chính những mánh lới đó không lừa bịp được ai, mà chỉ làm mất uy tín của cán bộ và của Chính Phủ".

"Bản kiến nghị này do Văn Phòng 5 Cấp Trị Sự Phật Giáo chuyển đạt.

Làm tại Huế, ngày 31 tháng 5 năm 1963

ĐẠI DIỆN BAN CHẤP HÀNH
ĐOÀN SINH VIÊN PHẬT TỬ HUẾ

(Ký tên)

PHAN ĐÌNH BÍNH

Đại diện các Trường Cao Đẳng và các Phân Khoa thuộc Viện Đại Học Huế:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA (ký tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (ký tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN KHOA (ký tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT KHOA (ký tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (ký tên)

VIỆN HÁN HỌC (ký tên)

TRƯỜNG CÁN SỰ Y TẾ & ĐIỀU DƯỠNG (ký tên)

TRƯỜNG NỮ HỘ SINH QUỐC GIA (ký tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT (ký tên)

TRƯỜNG QUỐC GIA ÂM NHẠC (ký tên)

— — — oOo — — —

Kỷ niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam 1963-2013 – Quang Mai đả tự và trình bày theo nguyên văn tài liệu VIỆT NAM PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU SỬ của tác giả Tuệ Giác. "Giấy cho phép xuất bản" số 006/KDV/VP ngày 2.9.1964 của Kiểm Duyệt Vụ – Tổng Vụ Hoằng Pháp – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

804 lượt xem