Tang lễ Hoà thượng Thích Đức Chơn

GĐPTVN Tại Hoa kỳ tổ chức Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

Như tiếng đại hồng chung đồng vọng, tiếng chân Thầy dẫu đang xa dần, nhưng đọng tại trong tâm khảm chúng con âm vang của ngọn hải triều lâm râm trườn tới, tiếng của Chánh Pháp gọi cuộc lên đường, cũng là để trở về nẻo Chánh Giác.

GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi tổ chức Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

Một số hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Ân Sư GĐPTVN thượng Đức hạ Chơn được tổ chức tại chùa Pháp Bảo, Úc Đại Lợi (đang tiếp tục cập nhật hình ảnh)…

Phóng sự ảnh Lễ Di Quan Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn

@ Đang cập nhật bổ sung bài phóng sự và hình ảnh lễ Di Quan – Trà Tỳ trong các bản tin sau…  

Mùa đông Gia Đình Phật Tử

Đông về đất trời thêm lạnh, Ôn ra đi áo lam càng lạnh giá, nhưng biết thế áo lam càng không lạnh vì trong áo lam sẽ như bao tấm…

Các tin khác

GĐPT Cam Ranh tưởng niệm – thọ tang Cố Trưởng lão HT thượng Đức hạ Chơn

Cùng thời điểm tại tu viện Quảng Hương Già Lam đang tưởng niệm, cung thỉnh kim quan đến đài hỏa táng Phúc An Viên, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh cử…

Phóng sự ảnh: Lễ cung thỉnh Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ

Vào hồi 15g00 (giờ VN) ngày 15 tháng 10 ÂL Đinh Dậu (tức 02/12/2017), Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến đã tổ chức lễ cung thỉnh Giác Linh Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam…

GĐPT Bình Thuận đầu thành đảnh lễ khấp bái Ân Sư

GĐPT tỉnh Bình Thuận đầu thành đảnh lễ khấp bái tưởng niệm Giác Linh Ân Sư…

Video: Điếu Văn Tưởng Niệm của GĐPT Việt Nam cung tuyên trong Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT…

Điếu văn GĐPT Khánh Hòa kính dâng Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư

Vẫn biết giữa vô minh vạn biến
Như cây dương hiện diện giữa gió đông
Tuyết nặng trĩu đè cành
Cành mềm theo giá buốt
Ôn còn dạy chúng con sau trước
Hãy kiên cường vượt được chính mình…

GĐPT Ninh Thuận thành kính nguyện cầu

GĐPT Ninh Thuận thành kính nguyện cầu Giác Linh Cố Hòa Thượng Ân Sư cao đăng Phật Quốc.

Hóa thân cội tùng già

Rất nhiều người, nhiều người đang khóc! Chỉ riêng Ôn hàm tiếu một nụ cười…

GĐPT Lâm Đồng thành tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư

GĐPT Lâm Đồng đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư…

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: GĐPT Đức Chơn (sở tại) thọ tang

Hình ảnh và video clip GĐPT Đức Chơn – đơn vị sở tại sinh hoạt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn, Việt Nam) – cử hành lễ…

Video: Điếu văn Tưởng niệm – Lễ Tang Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT…

Trang 2 của 41234